i-Modulas biedt een aantal mogelijkheden om informatie uit de Projectmodule te integreren met uw eigen website. Deze mogelijkheid maakt standaard deel uit van deze module; u hoeft hiervoor dus niets extra's te betalen. De integratie van elke functie is simpel en snel te realiseren.

Hieronder treft u een kort overzicht aan van de mogelijkheden die de Projectmodule biedt voor website-integratie.

Voorbeeld van integratie met website om klanten informatie over hun projecten te laten opvragen uit i-Modulas

Overzicht projecten klant

Voorbeeld van opvragen projectinformatie via internet

Voor grote klanten lopen gelijktijdig vaak veel projecten, denk b.v. aan afnemers als woningcorporaties of rijksoverheid. Deze klanten dreigen soms het overzicht over de lopende projecten te verliezen.

Met i-Modulas kunt u uw klanten via uw eigen website op de hoogte stellen van de status van al hun lopende projecten. Makkelijk voor u, makkelijk voor uw klant. Misbruik wordt beschermd doordat de klant alleen toegang tot de informatie krijgt met zijn debiteurnummer en daarbij als toegangscode een projectnummer moet gebruiken.

Opvragen informatie project

Voorbeeld overzicht alle lopende projecten via internet

Grote projecten lopen vaak gedurende een lange tijd, kleine projecten hebben soms een urgent karakter en moeten op korte termijn afgerond worden. Uw klant wil snel weten wat de status van een bepaald project is. Met onze website-integratie kunt u uw klant de mogelijkheid geven om op elk moment van de dag zelf de status van zijn project te bekijken. De getoonde informatie geeft altijd een getrouw beeld van de situatie op dat moment.