Aanpasbaar? Kan i-Modulas zich aan mijn organisatie aanpassen?
Hulp? Heeft u hulp nodig?
Kosten? Wat zijn de totale investerings- en onderhoudskosten?
Opzeggen? Bevalt i-Modulas u niet?
Prijs? Wat kost het?
Printerondersteuning? Welke printers worden ondersteund?
Systeemeisen? Welke eisen stelt i-Modulas aan een computer?
Veilig? Hoe veilig zijn mijn gegevens?
Waarom? Waarom zou u i-Modulas gebruiken?